CVZ

contact

BESTUUR:

voorzitter

Aleth Inberg-Olsder, tel. 050 409 3484

secretaresse

Rita Jansen

Langakkers 25

9472 VM Zuidlaren

penningmeester

Jan Ties, tel. 050 409 5179

BESTUURSLEDEN

Verzending Nieuwsbrief

Gees Brunsting, tel. 050 409 2666

Ledenadministratie

Hennie Fidder-Westerveen, tel. 050 409 4484

adreswijzigingen graag doorgeven via

e-mail: ledenadministratie@cvzzuidlaren.nl

Stationsweg 101, 9471 GN Zuidlaren

contactpersoon kaarten Geert Teis:

Willemien Meijer tel. 050 409 3565

public relations:

Philip Wijnholds, tel. 06 2345 2164

E-mail: info@cvzzuidlaren.nl

Rek.nr. NL14 RABO 0133 2498 67

Hebt u tips voor ons volgend

programma laat het ons weten.

Hebt u opmerkingen over zaken die we beter kunnen doen geef het gerust aan ons door. Wellicht kunnen we ons voordeel er mee doen. Gaat u verhuizen geef uw adres dan door aan de ledenadministratie.
© Culturele Vereniging Zuidlaren 2017
© Culturele Vereniging Zuidlaren 202
© Culturele Vereniging Zuidlaren 2023